Produkt dnia
Kawa Commercio Diamentowa Rozkosz
Kawa Commercio Diamentowa Rozkosz
49,75 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Commercio Polska Sp. z o.o.

z dnia 09.11.2015 roku

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, pod adresem najlepszakawa.expert na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Commercio Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8 NIP: 7811848928, KRS 0000350378, tel. +48502447333, adres email: (sklep@najlepszakawa.expert)2

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Klient – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynn2ości prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22 KC.2

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.2

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klie2nta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.2

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy do Klienta. Informacje o kosztach dostawy podawane są każdorazowo przy opisie towaru oraz w zakładce Koszty dostawy

8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych:

• Przeglądarki Internet Explorer 8 lub nowszej z włączoną obsługą Java lub Google Chrome z włączoną obsługą Java,

• Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 640 pikseli.

10. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

11. Właściciel Sklepu oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.  

§2

Zamówienia

1. Klient składając zamówienie potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem sklepu i akceptuje jego treść.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

• poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

• emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

• telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych zawartych w Formularzu odznaczonych gwiazdką. Szczegółowy opis znajduje się w sekcji Pomoc zakładka "Jak kupować?". Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 KC. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru poniższe formy płatności:

• przelewem na numer konta bankowego 13 1160 2202 0000 0001 6030 7038 Millenium Bank S.A.

• płatnością w systemie PayU

• płatność przy odbiorze

2. Koszty dostawy określone są w cenniku dostawy na stronie sklepu.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) . Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta przy zamówieniu.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi pięć dni roboczych.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu Commercio Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8 lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Sklepu.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Koszt odesłania Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

4. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Klientowi zapłaconą kwotę w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sklep, wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotów dodatkowych kosztów.

5. Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszeń, w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia oryginalnego opakowania, w szczególności opakowania Towaru, oświadczenie o odstąpieniu zostanie uznane za bezskuteczne, a Towar nie podlega zwrotowi.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych szczegółowo w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, § 10 ust. 3 m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w formularzu uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Dane osobowe Klienta są przekazywane firmie kurierskiej celem realizacji dostawy.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić mailowo (sklep@najlepszakawa.expert) o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.  

§10

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl